Şef Editör
Çağla Türk

Reklam
reklam@haberjet.com

Hukuk
hukuk@haberjet.com

Bülten
bulten@haberjet.com