PAYLAŞ

Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekilişi heyeti ve noter huzurunda geçeklestirilen 9 Temmuz 2017 Pazar Milli Piyango oyunu çekilişinin 2.500.000 liralık en büyük ikramiye numarası 465217 oldu, 2.500.000 liralık en büyük ikramiye 4 il/ilçeye çıktı. En büyük ikramiyenin isabet ettiği sevk merkezleri ANTALYA/MERKEZ(1) İSTANBUL/MERKEZ(2) KKTC/MERKEZ(1) olarak gerçekleşti, bu çekilişte buyuk ikramiye 1/4 çeyrek bilete isabet etti.

9 Temmuz 2017 Pazar Milli Piyango Çekilişi Tam Liste

2.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
465217
200.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
308452
20.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
308372 245581
10.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
435733 032217 399800
5.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
001757 475687 109801 393230 491685 084300 332252 075040 485642 153902
1.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
024298 304268 082192 142758 216225 156518 406551 178638 287605 234557 021823 229084 153459 105087 291961 473010 248317 112214 372013 367315 433598 037505 481603 355929 299078 213712 135452 262642 029678 391474 374805 478747 436254 338447 323427 390029 210223 178013 479621 336217 236254 323503 169009 044613 460594 086081 331870 123740 238840 390542 030365 306828 219220 249265 155183 052681 402390 292616 340840 295056 384093 302673 154089 137221 279796 266107 196293 452729 137601 258840 007661 211089 496522 041163 316293 401165 140247 211992 053710 256472 234526 159854 432253 486774 111005 485014 321492 290706 059876 249634 042010 038718 421638 156059 080275 028496 201338 370314 392168 134355
300 TL ikramiye kazanan numaralar.
364142 101023 492233 089015 125718 033052 273374 467470 098152 392685 442638 446648 468417 214912 470203 338322 066774 049834 418914 408403 339949 245245 367512 465214 356806 011136 061181 057943 433315 103692 158215 337166 232265 001184 216508 242994 154914 381272 424094 358050 300026 353897 380729 087346 140291 019027 096217 483906 339182 035808 127260 452218 494413 141314 085093 392636 116575 391603 156925 062313 076463 243576 201039 322415 459324 390278 437062 223495 486113 217333 011040 355551 182783 030393 111678 016321 136122 188487 272834 456083 396112 163816 277343 021045 046125 407060 290887 343387 067023 354711 079592 271423 237125 010646 007937 441830 312812 018863 487869 056889 096711 494016 106624 250790 025039 382252 159095 372013 012105 236447 011284 300299 322520 266003 288572 356531 173534 472223 106634 292211 400550 160889 043135 477265 478631 426010 305110 461091 324101 199936 482950 413425 343862 203890 399104 388879 390531 088840 010815 271210 457615 351762 334963 097266 041584 310265 308222 094304 302487 175509
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar.
35601 14696 51059 24727 28024 56120 81024 53986 21327 45799 70235 35634 84281 50284 36510 42960 19781 86078 59796 46454 23071 31929 58739 96181 21941 17638 09303 87628 33571 32385 70605 65215 05315 16557 59093 89639 58915 59348 42005 40700
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar.
8081 9636 5945 6293 8907 0850 2323 4703 5221 0715 9256 6128
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar.
277 417 865 963 828 937 251 897 600 556
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar.
30 14 89 35 60 76 96 56
Amortiden 24 TL ikramiye kazanan numaralar.
2 6
Teselli olarak 2.500 TL ikramiye kazanan numaralar.
465219 465207 465277 465218 465817 465216 465917 465617 465214 465017 465297 465257 465211 465237 405217 465417 365217 475217 415217 465317 465213 466217 065217 465210 464217 467217 465517 455217 463217 465215 465287 465212 495217 485217 465717 165217 465247 462217 445217 435217 425217 461217 465227 460217 468217 465117 469217 465267 265217

Merak Edilenler

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası’nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

 1. Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
 2. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
 3. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
 4. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
 5. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
 6. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

İkramiye kazanılması sonrası tüm şans oyun biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

 1. Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
 2. Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.
  Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.
 3. Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Milli Piyango sözlüğü:

Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri:

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri:

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0’dan 9’a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi:

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar:

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç:

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş:

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan:

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.

BİR CEVAP BIRAK

Yorumunuzu girin
Adınızı buraya yazın