PAYLAŞ

Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekilişi heyeti ve noter huzurunda geçeklestirilen 19 Mayıs 2017 Cuma Milli Piyango oyunu çekilişinin 4.000.000 liralık en büyük ikramiye numarası 579257 oldu, 4.000.000 liralık en büyük ikramiye 4 il/ilçeye çıktı. En büyük ikramiyenin isabet ettiği sevk merkezleri ANKARA/MERKEZ(1) İSTANBUL/MERKEZ(2) KKTC/MERKEZ(1) olarak gerçekleşti, bu çekilişte buyuk ikramiye 1/4 çeyrek bilete isabet etti.

19 Mayıs 2017 Cuma Milli Piyango Çekilişi Tam Liste

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
579257
400.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
209456
40.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
279889 609129
4.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
116224 694195 570694 067076 119886
1.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
180979 569078 067524 314221 273613 567490 382229 539678 179113 511161 569070 256168 330173 574105 540462 486709 452293 675937 582293 277453 570180 396421 686510 577475 239629 324868 387296 432799 008675 434609 385751 527643 129150 504084 344323 650601 573589 500860 016221 419176 288798 325781 117002 155188 441481 171302 207723 173434 605716 225821 678218 035412 206375 243282 542204 042615 119368 640129 501360 372283 008367 045751 096822 641194 443720 561152 125782 538735 187265 631326 262733 452865 182397 380405 309904 300551 146970 241708 268073 171917 321072 396715 471643 697540 378532 219028 595138 409867 430586 619075 461622 291918 363012 054930 202081 245140 224123 372660 426667 393038
500 TL ikramiye kazanan numaralar.
239607 333732 226362 149344 367973 687185 495987 198738 673446 544869 175045 654166 687370 571167 275181 329405 439880 355802 579554 472685 491616 261368 444332 496817 251758 447005 299705 237972 387693 229203 379059 217464 258622 686319 321958 051305 532706 609563 535920 058710 246897 175625 354551 047024 469030 410431 375193 183921 175386 000705 417422 230697 018334 316971 599894 585809 580245 444025 032238 270406 341141 643565 015519 128330 374114 636499 572545 135826 127283 359694 477875 684681 317037 155794 078780 061372 630017 014245 493782 165262 325316 468820 056721 226211 069141 289174 024515 092120 540443 626365 470732 573631 401154 452784 157554 014065 117731 302090 632581 432443 393416 223675 194598 291597 229595 432266 212229 228182 652003 022935 629265 682151 591933 681670 575079 233305 034734 488201 371315 513605 367830 543600 630112 067052 236709 607125 272829 160389 293102 692641 471408 303065 173022 102361 186079 159732 361489 244518 342396 277865 382728 306511 026490 497763 470401 284848 340520 374601 379644 516985 205860 492830 287835 224055 291060 271937 652444 084901 533382 088413 056180 005852 204891 342682 479095 662334 162673 614153 104833 176571 475961 295689 675506 650827 478731 494222 286490 387131 450643 323346 572519 668623 196188 669950 023096 631383 336932 524722 657304 613396 024945 448251 532637 309973 395078 371995 231008 255401 225771 108014
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar.
28608 86158 73176 66502 82732 90893 26027 72243 17552 00537 33373 06870 18825 31701 32025 30348 47050 33210 94975 07577 21039 33988 71966 77992 08235 88161 21780 96682 01366 91985 94659 10086 54148 48711 34301 46813 93821 59067 74120 40131 65555 41503 17261 27923 76061 08829 01879 26322 38449 20175
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar.
3685 8231 0584 2307 4523 6092 5787 8972 5560 7245 7009 2831 6427 6045 4492 4340 4776 1905 2839 7191
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar.
392 611 500 703 215 485 872 120 290 606
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar.
52 53 07 78 59 93 03
Amortiden 30 TL ikramiye kazanan numaralar.
6 1
Teselli olarak 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
579957 579287 579258 579237 579259 579857 579357 579157 579217 579557 569257 079257 579227 379257 579757 579251 589257 579267 574257 579252 573257 539257 579657 579250 559257 579457 579254 577257 570257 571257 572257 599257 579277 579247 549257 579253 579057 519257 179257 575257 579256 578257 579207 479257 509257 576257 279257 579297 529257 679257 579255

Merak Edilenler

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası’nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

 1. Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
 2. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
 3. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
 4. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
 5. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
 6. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

İkramiye kazanılması sonrası tüm şans oyun biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

 1. Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
 2. Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.
  Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.
 3. Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Milli Piyango sözlüğü:

Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri:

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri:

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0’dan 9’a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi:

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar:

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç:

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş:

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan:

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.

BİR CEVAP BIRAK

Yorumunuzu girin
Adınızı buraya yazın